A A A

 

Informația privind deplasările în străinătate

  În scopul sporirii nivelului de transparență a activității autorităților/instituțiilor publice, în special în partea ce ține de eficiența utilizării finanțelor publice pentru deplasările de serviciu în străinătate, ministerele și alte autorități ale administrației publice centrale, precum și structurile organizaționale din sfera lor de competență sînt obligate să asigure publicarea pe pagina web oficială a informației privind deplasările de serviciu efectuate în străinătate de către personalul acestora. (Decizia nr.94/2019)


 Informația privind deplasările de  serviciu  ianuarie- martie  anul 2020

 Informația privind deplasările de  serviciu  noiembrie - decembrie  anul 2019 

Informația privind deplasările de  serviciu  septembrie- noiembrie anul 2019   

Informația privind deplasările de serviciu în străinătate pentru anul 2019    

Informația privind deplasările de  serviciu în străinătate pentru anul 2018

Informația privind  deplasările de  serviciu în străinatate  pentru anul 2017

 

Display: 
List

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Informația  privind  deplasările în străinătate