A A A

 

Servicii și prestații sociale

Plasamentul persoanelor în etate și persoanelor adulte cu dizabilităţi fizice

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

Biletele de reabilitare/recuperare în centrele nominalizate se eliberează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010, „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi”.

 

Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă este specializat în profilaxia, tratarea şi reabilitarea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular, osteocondroze ale coloanei vertebrale, osteoartroze deformante primare, patologii neurologice, paralizii cerebrale.

 

Centrul „Victoria” din or. Sergheevca este specializat în profilaxia și tratarea aparatului locomotor, tulburărilor metabolice, genitale, sistemului cardiovascular şi bolilor specifice a sistemului respirator. Beneficiază de bilete de reabilitare/recuperare, în condiţiile Regulamentului, persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi de la vârsta de 18 ani, domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile legii, aflate în evidenţa direcţiilor/secţiilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

Identificarea beneficiarului se realizează de către asistentul social comunitar, care instrumentează cazul conform Managementului de caz, aprobat prin Ordinul ministrului protecţiei sociale, familiei şi copilului nr. 71 din 3 octombrie 2008 (actualmente Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei), perfectează dosarul şi îl transmite structurii teritoriale de asistenţă socială. Referirea cazului către MMPSF se efectuează de către structura teritorială de asistenţă socială. Cazul referit este însoţit de un set de documente după cum urmează:

 1.  cererea personală sau a reprezentantului legal;
 2. evaluarea inițială; (conform procedurii managementului de caz);
 3. evaluarea complexă a persoanei; (conform procedurii managementului de caz);
 4. planul individualizat de asistenţă; (conform procedurii managementului de caz);
 5. acordul de colaborare (conform procedurii managementului de caz);
 6. avizul comisiei medicale consultative, cu participarea medicului psihiatru, privind diagnosticul şi prezenţa indicaţiilor terapeutice privind necesitatea admiterii persoanei   într-o instituţie socială specializată cu profil psihoneurologic/somatic;
 7. fişele medicale, care vor conţine rezultatele investigaţiilor medicale: radiograma şi descrierea ei; rezultatele examenelor de laborator MRS şi grupa intestinală;
 8. trimiterea-extras din fişa medicală de ambulatoriu/staţionar a bolnavului (F027e);
 9. copia actului de identitate;
 10. copia legitimaţiei de pensionar;
 11. copia certificatului eliberat de Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă;
 12. copia poliţei de asigurare obligatorie de asistenţă medicală;
 13. demersul autorităţii administraţiei publice locale de nivelul întîi, cu argumentarea necesităţii plasamentului;
 14. demersul direcţiei/secţiei asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

MMPSF în calitate de fondator și coordonator al instituțiilor sociale rezidențiale, evaluează dosarele referite în cadrul grupului de lucru multisectorial. Plasarea beneficiarului în instituție se efectuează în baza îndreptării de cazare eliberate de către MMPSF. Dreptul de modificare a termenului de valorificare a îndreptării îl are doar MMPSF, în cazul în care există motive întemeiate.