A A A

 

Politici de asigurări sociale și medicale

 În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul  asigurării sociale și medicale Direcția îi are următoarele funcții de bază:


1.elaborarea și promovarea cadrului legislativ și normativ în domeniul asigurărilor sociale și medicale, cu stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare;
2. elaborarea și promovarea cadrului normativ în vederea asigurării stabilității și sustenabilității sistemului public de asigurări sociale și asigurări medicale, precum și dezvoltarea acestora;
3. asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum şi a compatibilităţii acestuia cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi cu legislaţia comunitară;
4. asigurarea corespunderii politicii elaborate cu strategiile şi programele naţionale şi racordarea politicii existente la priorităţile şi necesităţile de integrare europeană;
5. coordonarea sistemelor de securitate socială cu statele de destinație ale lucrătorilor migranți originari din Republica Moldova.