A A A

 

Politici de asistență socială a familiilor cu venituri mici, vârstnicilor și veteranilor

În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniu asistenţei sociale a familiilor cu venituri mici, vîrstnicilor și veteranilor, Direcția are următoarele sarcini de bază:

 


a)    coordonarea procesului de analiză, elaborarea și promovarea implementării politicilor şi cadrului normativ în domeniul protecţiei sociale a persoanelor vîrstnice, familiilor vulnerabile cu venituri mici, persoanelor fără domiciliu, persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA, consumatorilor de substanțe psihoactive, veteranilor de război, persoanelor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la C.A.E. Cernobîl și altor avarii cu radiație ionizantă, inclusiv a sistemului de asistență socială comunitară, reţeaua naţională de asistenţă socială, precum și avizarea proiectelor de acte normative care au tangență cu domeniul respective;
b)    coordonarea procesului de dezvoltare a cadrului legal privind crearea serviciilor sociale de către autoritățile administrației publice locale (nivelul unu și doi) adresate persoanelor vîrstnice și persoanelor adulte aflate în dificultate;
c)    coordonarea procesului privind dezvoltarea mecanismelor/instrumentelor de implementare a politicii promovate conform competențelor direcției;
d)    coordonarea procesului privind aplicarea uniformă la nivel național a instrumentelor de lucru, mecanismelor sectoriale și intersectoriale în domeniul prestării serviciilor sociale la nivel comunitar adresate persoanelor adulte, persoanelor vîrstnice, asigurării cu bilete de tratament balneo-sanatorial;
e)    analizarea rapoartelor privind eficiența/dificultățile/controalele efectuate în domeniul asistenței sociale și întreprinderea măsurilor privind modificarea și completarea cadrului legal;
f)    cooperarea cu organizațiile internaționale, organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice centrale și locale în procesul de elaborare și/sau implementare a proiectelor de asistență tehnică, precum și în procesul de realizare a programelor sociale în domeniul protecției familiilor defavorizate cu venituri mici, persoanelor aflate în dificultate și persoanelor vîrstnice, etc.