A A A

 

Politici demografice

În promovarea politicilor de stat în domeniul demografic, asigurarea coerenţei cu priorităţile de dezvoltare socio-economică a statului Serviciul exercită următoarele atribuţii de bază:

 

 1. elaborează şi promovează documente de politici naţionale privind securitatea şi dezvoltarea demografică;
 2. monitorizează impactul politicilor de stat asupra situaţiei sociale prin prisma proceselor demografice;
 3. evaluează schimbările componentelor de structură a populaţiei, monitorizează indicatorii demografici şi determină nivelul de riscuri demografice;
 4. asigură mecanismele de cooperare intersectorială la elaborarea politicilor demografice;
 5. dezvoltă instrumente metodologice pentru implementarea politicilor demografice la nivel naţional şi regional
 6. generalizează informaţii şi raportează periodic Guvernului cu privire la situaţia demografică şi impactul politicilor socio-economice, vizând componentele populaţiei în aspectul natalităţii, mortalităţii şi migraţiei;
 7. determină instrumentele de instituţionalizare a prognozelor demografice pe termen mediu;
 8. dezvoltă capacităţile instituţionale privind abordarea politicilor prin prisma îmbătrânirii populaţiei şi promovarea adaptabilităţii la schimbările demografice în cadrul strategiilor sectoriale;
 9. studiază experienţa internaţională, legislaţia comunitară şi propune măsuri de ajustare a cadrului juridic naţional ce ţine de gestionarea domeniului demografic;
 10. examinează necesităţile în realizarea proiectelor de cercetare ştiinţifică în vederea argumentării obiectivelor şi determinării priorităţilor politicilor demografice;
 11. înaintează propuneri privind îmbunătăţirea sistemelor, practicilor şi a instrumentelor de acumulare şi diseminare a datelor demografice, vizând principalii indicatori în domeniul populaţiei;
 12. contribuie la fortificarea capacităţilor analitice a instituţiilor cu atribuţii în domeniul demografic (conferinţe, seminare, întruniri de informare cu experţii autohtoni şi internaţionali).