A A A

 

Politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social

În vederea realizării misiunii, Direcţia politici în domeniul raporturilor de muncă și parteneriatului social are următoarele sarcini de bază:

1.     elaborarea şi promovarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă, securității și sănătății în muncă şi al parteneriatului social;

2.     perfecţionarea şi ajustarea la standardele internaţionale a legislaţiei muncii și securității și sănătății în muncă în vigoare;

3.     expertizarea proiectelor de acte normative care parvin în adresa Ministerului şi au tangenţe cu domeniul de activitate al Direcţiei;

4.     întocmirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova;

5.     dirijarea metodologică a aplicării legislaţiei muncii și securității și sănătății în muncă în vigoare;

6.     propagarea legislației în domeniul muncii și securității și sănătății în muncă, examinarea petiţiilor şi adresărilor ce ţin de domeniul muncii, parvenite de la cetăţeni, unităţile economice, organele publice centrale şi locale şi acordarea explicaţiilor juridice de rigoare;

7.     examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii;

8.     exercitarea altor atribuţii prevăzute de legislaţia în vigoare.