A A A

 

Politici ocupaţionale și de reglementare a migrației

 În scopul elaborării şi promovării politicii unice de stat în domeniul ocupării și reglementării migrației forţei de muncă, Direcţia are următoarele sarcini:

1)      Elaborarea și promovarea politicii de stat în domeniul ocupării forței de muncă și reglementării migrației forței de muncă;

2)      Coordonează, monitorizează și evaluează activitatea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă;

3)      Coordonează metodologia și procesul de elaborare a standardelor ocupaționale;

4)      Coordonează colaborarea cu comitetele sectoriale, inclusiv asigură finanțarea comitetelor sectoriale din bugetul de stat, conform legislației în vigoare;

5)      Promovează cooperarea cu principalele state de destinație pentru lucrătorii moldoveni;

6)      Coordonează, conform competențelor, măsurile de reintegrare profesională a cetățenilor reveniți de peste hotarele țării;

7)      Promovează cooperarea bilaterală, internațională în domeniul ocupării forței de muncă forței de muncă;

8)   Asigură actualizarea Clasificatorului Ocupațiilor din Republica Moldova.

 

 

 

 

Standarte ocupaționale

Lista Comitetelor sectoriale

Raportul de evaluare privind gradul de implementare al Strategiei Naţionale privind Politicile de Ocupare a Forţei de Muncă pe anii 2007-2015

Proiecte implementate în cadrul Strategiei UE pentru regiunea Dunării