A A A

 

Realizările Guvernului în domeniul socio-medical în 100 de zile de mandat

Majorarea salariilor pentru medicii care lucrează în tura de noapte, modificarea regulamentului de angajare a directorilor de spitale, creşterea  indemnizației unice la nașterea copilului cu 1608 lei şi crearea portalului online al certificatelor de concediu medical. Sunt câteva dintre realizările Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale în primele 100 de zile de mandat. Autorităţile îşi propun să majoreze de aproape trei ori indemnizațiile pentru absolvenții-medici, să modifice Codul Muncii şi reglementările pentru organizarea studiilor de rezidențiat.

 

Îmbunătățirea calității serviciilor publice

 

- majorarea plăților pentru munca de noapte a personalului medical și non-medical încadrat în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Din 1 octombrie 2019 plățile vor crește de câteva ori în comparație cu cele existente și se vor efectua în mărime fixă ajungând până la 1000 de lei brut pentru o tură, conform specialității și unității în care activează angajatul. Această schimbare vine să soluționeze insuficiența cadrelor medicale în turele de noapte, dar și creșterea motivației financiare, luând în considerare surmenajul personalului medical în orele de noapte dar și arderea profesională;

 

 

 

- pregătirea modificărilor legislative pentru majorarea de circa 3 ori a indemnizațiilor pentru absolvenții-medici (120.000 lei) și pentru cadrele cu studii medicale medii (96.000 lei) care merg să lucreze în sate și orașe mici;

 

- cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății a fost modificat reglementarea și organizarea studiilor de rezidențiat, astfel încât să beneficieze atât studenții, cât și sistemul medical. Locurile de rezidențiat vor fi împărțite în baza unei concurențe loiale pe post, a rezultatelor studiilor anterioare și nu a unor criterii opace;

 

- cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății se lucrează la crearea cadrului legal pentru a permite încadrarea în câmpul muncii a absolvenților cu studii medicale universitare (după anul 6) până la admiterea în rezidențiat;

 

- cu susținerea Organizației Mondiale a Sănătății creăm cadrul legal pentru a permite încadrarea temporară în câmpul muncii a studenților mediciniști în calitate de personal medical mediu pe parcursul studiilor universitare începând cu anul 4 și până la finalizarea lor. Ultimele două acțiuni vor permite studenților să profeseze medicina sub supraveghere și să acopere astfel unele goluri de personal din sistemul medical;

 

- identificarea suportului financiar de la Agenția Internațională de Energie Atomică pentru cumpărarea aparatului linear pentru radioterapie pentru pacienții oncologici. Acesta va îmbunătăți calitatea serviciilor de tratament și va micșora considerabil rândurile de așteptare a pacienților, care în prezent durează luni de zile;

 

- modificarea legislației astfel încât numirea în funcție a conducătorilor instituțiilor medico-sanitare publice să se facă prin concurs cu criterii clare, transparente și echitabile. Această schimbare vine să crească competitivitatea, profesionalismul și integritatea celor care pretind la funcția de conducător, să excludă conflictele de interese, să asigure transparența procedurii de selecție, să excludă nepotismul și influența politicului din sistemul medical;

 

 

- rectificarea legii Fondurilor de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală, astfel încât, să putem majora salariile la unele categorii de personal medical și să asigurăm funcționalitatea sistemului medical;

 

- a fost creat portalul online al certificatelor de concediu medical, astfel încât să existe un control mai strict asupra mecanismelor de eliberare și prelungire a certificatelor medicale, care erau eliberate nejustificat în trecut. Un alt efect pozitiv al portalului va fi reducerea termenilor de procesare a datelor și plata mai rapidă a indemnizațiilor;

 

- cu susținerea Guvernului României extindem serviciile de diagnostic medical pentru copii și zonele de Nord și Sud, prin procurarea echipamentelor medicale moderne: 2 RMN, 2 TC și 2 mamografe staționare la Bălți și Cahul și 1 RMN pentru copii la Institutul Mamei și Copilului;

 

- deschiderea la Cahul a proiectul-pilot SMURD-SUD, ceea ce a dus la reducerea perioadei de intervenție la chemarea urgenței și va oferi acces la servicii moderne de intervenție locuitorilor din sudul țării;

 

- se lucrează la implementarea mobilității circulare a personalului medical în spitalele din România pentru medici și rezidenți din Republica Moldova;

 

- se lucrează la modificarea metodologiei de selectare a medicamentelor rambursate, luând ca model mecanismele folosite în UE. Astfel vom avea medicamente rambursate bazate pe analize și nu pe influență de lobby;

 

- se analizeză posibilitatea achizițiilor comune de medicamente cu România, ca să putem procura medicamente la un preț mai mic și de o calitate de nivel european;

 

- se implementează un mecanism de monitorizare a stocului și consumului de medicamente la Agenția de Medicamente și CNAM. Astfel vom ține sub control situația și vom acționa de urgență în momentul în care un medicament dispare de pe piață;

 

- se implementează, împreună cu Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, proiectul de eliminare a medicamentelor expirate, inclusiv cu colectarea lor de la populație în farmacii. Scopul este de a diminua impactul negativ a deșeurilor medicamentoase foarte toxice asupra mediului ambiant, în prezent medicamentele expirate sunt turnate în var și ciment, iar după cimentare aruncate la gunoiștea generală;

 

- a fost inițiată cu suportul OMS procedura de analiză a metodologiei de formare a prețurilor la medicamente cu scopul revizuirii lor;

 

- a fost inițiată și se află în elaborare Legea Medicamentului care vine să racordeze practicile noastre la cele europene, ținând cont de directivele EU;

 

- au fost identificate surse financiare și va fi inițiat de curând procesul de creare a Registrului Pacienților cu Diabet Zaharat, Registrul Cancerului și cel al Pacienților cu Boli Renale, registre care sunt un depozit central de date despre maladie și fiecare caz nou de îmbolnăvire. Evidența la zi a acestor grupuri de pacienți permite efectuarea analizelor referitor la screening, diagnostic, tratament și supraveghere pentru a produce intervenții cost-eficiente;

 

- a fost inițiat și se află în lucru procesul de dezvoltare a Strategiei de Dezvoltare a Sistemului de Sănătate 2020-2030. Moldova nu a avut o strategie de sănătate din 2017 când s-a încheiat Strategia de Dezvoltare SS pentru anii 2007-2017;

 

- se lucrează la procesul de modificare a cadrului legal pentru restabilirea funcționalității Agenției Naționale de Sănătate Publică. În urma reformei din anul 2018, ANSP a devenit o instituție de tip gigant cu o funcționalitate redusă care include subdiviziuni incompatibile unele cu altele așa ca Consiliul Național de Evaluare și Acreditare în Sănătate, sau în incapacitate totală de a produce politici din lipsa de personal stabilit, așa cum de exemplu în domeniul managementului resurselor umane în sănătate.

 

Protecție socială și securitatea cetățenilor

 

- se elaborează modificări la Codul Muncii. Lucrăm la crearea registrului salariaților în contextul eliminării carnetelor de muncă, vor fi excluse unele documente necesare până acum la angajare, astfel încât procesul de angajare să devină mai ușor;

 

- a fost majorată indemnizația unică la nașterea copilului cu 1608 lei, astfel constituind din 1 iulie - 7911 lei;

 

- se lucrează la modificarea legii pentru a introduce un plafon pentru pensii, astfel încât să nu existe diferențe enorme între pensia minimă și cea maximă;

 

- se negociază acordul în domeniul securității sociale cu Letonia, astfel încât să fie echivalate pensiile și recunoscute contribuțiile sociale;

 

- a fost aprobat și semnat aranjamentul administrativ pentru aplicarea acordului dintre Republica Moldova și Belarus privind securitatea socială. Prevederile lui vor oferi dreptul la pensie persoanelor care desfășoară sau au desfășurat o activitate de muncă în Republica Moldova sau Republica Belarus;

 

- se lucrează împreună cu Inspectoratul Național de Probațiune, la implementarea obligatorie a monitorizării electronice pentru cazurile de violență în familie. Proiectul de lege a fost elaborat și urmează a fi aprobat de Guvern și Parlament în cel mai scurt timp. După adoptarea acestuia, un mecanism electronic va fi instalat la victimă și unul la agresor, astfel încât victimele violențelor în familie să fie protejate, iar orice încălcare a hotărârii de judecată să fie raportată automat la INP;

 

- au fost inițiate negocierile și semnat Acordul de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană „Suport pentru implementarea Acordului de asociere RM-UE" care acordă suport pentru participarea Republicii Moldova în cadrul programelor UE ce țin de promovare egalității de gen, abilitarea femeilor prin integrarea perspectivei de gen în politicile publice locale, precum și combaterea violenței domestice care afectează femeile și copii;

 

- a fost continuată implementarea proiectelor public-private pentru asigurarea militarilor și membrilor familiilor lor cu spațiu locativ. Am inițiat desfășurarea unui concurs de selectare a unui partener privat pentru construcția unor locuințe și a unor spații cu menire social-culturală în mun. Bălţi, aprobat prin HG nr.183/2018;

 

- au fost oferite 164 indemnizații lunare pentru închirierea spațiului locativ militarilor prin contract ai Armatei Naționale;

 

- prin adoptarea unei Hotărâri de Guvern a fost permisă efectuarea de expertize medico-legale la Centrul de Medicină Legală în cazul anchetelor penale, ceea ce a dus la accelerarea anchetelor și economisirea banului public prin eliminarea necesității de a trimite mostre de ADN pentru analiză în străinătate, contra cost.