A A A

 

Legislație

Titlu Anul
Legea nr. 81 din 12.04.2012 pentru ratificarea Amendamentelor la Memorandumul de înţelegere cu privire la viitorul Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est în cadrul Procesului de cooperare regională în Europa de Sud-Est 2012
Legea nr. 55 din 31.03.2011 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2011 2011
Legea nr. 238 din 24.09.2010 pentru ratificarea Acordului dintre statele membre ale Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est cu privire la aranjamentele ţării gazdă vizînd sediul Secretariatului Reţelei de Sănătate în Europa de Sud-Est 2010
Legea nr. 663 din 23.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind condiţiile de igienă pentru instituţiile medico-sanitare 2010
Lege nr. 42 din 6.03.2008 privind transplantul de organe, ţesuturi şi celule umane 2008
Lege nr. 268 din 07.12.2007 fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pe anul 2008 2007
Lege nr. 124 din 11.05.2007 pentru ratificarea Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului 2007
Lege nr. 96 din 13.05.2007 privind achiziţiile publice 2007
Lege nr. 93 din 05.04.2007 privind Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale 2007
Lege nr. 23 din 16.03.2007 cu privire la profilaxia infecţiei HIV/SIDA 2007
Lege nr. 386 din 08.12.2006 privind completarea articolului 11 din Legea ocrotirii sănătăţii nr. 411-XIII din 28 martie 1995 2006
Lege nr. 263 din 27.12.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului 2005
Lege nr. 264 din 27.10.2005 cu privire la exercitarea profesiunii de medic 2005
Lege nr. 332 din 24.07.2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.1456-XII din 25 mai 1993 cu privire la activitatea farmaceutică şi a Legii nr. 552-XV din 18 octombrie 2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate 2003
Lege nr. 173 din10.05.2003 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative 2003
Lege nr. 1593 din 26.12.2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală 2002
Lege nr. 713 din 06.12.2001 privind controlul şi prevenirea consumului abuziv de alcool, consumului ilicit de droguri şi de alte substanţe psihotrope 2001
Lege nr. 552 din 18.10.2001 privind evaluarea şi acreditarea în sănătate 2001
Lege nr. 185 din 24.05.2001 cu privire la ocrotirea sănătăţii reproductive şi planificarea familială 2001
Lege nr. 982 din 11.05.2000 privind accesul la informaţie 2000
Lege nr. 473 din 25.06.1999 privind transplantul de organe şi ţesuturi umane 1999
Lege nr. 382 din 06.05.1999 cu privire la circulaţia substanţelor narcotice şi psihotrope şi a precursorilor 1999
Lege nr. 1585 din 27.02.1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistenta medicala 1998
Lege nr. 1402 din 16.12.1997 privind sănătatea mentală 1997
Lege nr. 411 din 28.03.1995 cu privire la ocrotirii sănătăţii 1995
Lege nr. 190 din 19.07. 1994 cu privire la petiţionare 1994
Lege nr. 1513 din 16.06.1993 privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei 1993
Lege nr. 1456 din 25.05.1993 cu privire la activitatea farmaceutică 1993