A A A

 

Acțiuni dedicate Anului lucrătorului medical

Dublarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate, elaborarea unei strategii naționale în acest domeniu, modernizarea instituțiilor medicale sunt câteva dintre prevederile programului de acțiuni consacrate Anului lucrătorului medical. 

 

 

Programul conţine următoarele măsuri: elaborarea și aprobarea Strategiei Naționale de Sănătate 2020-2030, consolidarea bazei tehnico-materiale a instituțiilor medico-sanitare publice din țară prin dotarea cu utilaj, dispozitive medicale performante și ambulanțe, revizuirea alocațiilor din bugetul de stat pentru acoperirea financiară a necesităților reale ale sistemului de sănătate, dublarea salariilor angajaților din sistemul de sănătate, inclusiv a celor încadrați în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală.

 

 

De asemenea, acesta mai prevede revizuirea cadrului normativ existent privind măsurile de protecție socială a lucrătorilor medicali în scopul creării condițiilor socio-economice adecvate pentru exercitarea atribuțiilor de funcție, ajustarea cadrului normativ privind cariera tinerilor specialiști din domeniul de sănătate și organizarea și desfășurarea congreselor și conferințelor tematice naționale și cu participare internațională, a expoziții tematice consacrate Anului lucrătorului medical. 

 

 

Programul de acțiuni a fost elaborat de o Comisie națională specială, din care fac parte specialiști din domeniul sănătății, academicieni, conducători de instituții medicale, responsabili din cadrul administrației centrale și locale. 2020 a fost declarat Anul lucrătorului medical prin decret prezidențial.