A A A

 

Actorii-cheie din domeniul sănătății au discutat despre dezvoltarea sistemului

Direcțiile strategice de dezvoltare ale sistemului de sănătate, orientate spre reformarea și optimizarea serviciilor de sănătate, modernizarea instituțiilor medicale și îmbunătățirea accesului la medicamente au fost analizate în cadrul Dialogului de politici, eveniment organizat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Biroul de cooperare al Elveției la 5 decembrie 2019. 

 

 

Evenimentul a reunit reprezentanții sistemului medical din Republica Moldova şi ai societății civile, ai administrației publice locale şi parteneri de dezvoltare.

 

 

În cuvântul de deschidere, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a declarat că forumul reprezintă o platformă importantă de analiză a reformelor naționale în sănătate, dar și a politicilor iniţiate şi implementate la nivel internaţional. „Noua strategie de dezvoltare a domeniului sănătății se va axa pe asigurarea accesului universal la servicii medicale esențiale pentru toată populația republicii, accesul la medicamente și vaccinuri sigure, calitative și accesibile, optimizarea serviciilor de sănătate, cu accent pe serviciile de prevenire, modernizarea instituțiilor medicale, parteneriat cu toți actorii ce pot contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea sistemului de sănătate”, a accentuat ministrul.

 

 

Partenerii de dezvoltare au declarat că vor sprijini în continuare eforturile  autorităților de a îmbunătăți starea de sănătate și bunăstare a oamenilor, de a consolida sănătatea publică și un sistem de sănătate centrat pe oameni. „Dezvoltarea sistemului de sănătate trebuie să fie axată pe dreptul fiecărui pacient la servicii universale de sănătate, oricând și oriunde. Vom continua să sprijinim Republica Moldova să plaseze domeniul sănătății la nivel înalt, în agenda politicilor și parteneriatelor de dezvoltare”, a spus şeful Biroului OMS în Republica Moldova, Igor Pokanevych.  

 

 

 

„Dialogul de astăzi ne va permite să facem schimb de opinii despre principalele acțiuni și direcții de dezvoltare a sistemului de sănătate. Este important să avem o viziune comună,  o bună coordonare, astfel încât să atingem rezultatele scontate. Reformarea sistemului nu este un proces ușor, dar cu eforturi comune sunt sigură că vom reuși”, a menționat directoarea Biroului de cooperare a Elveției în Republica Moldova, Caroline Tissot.

 

 

Directorii de spitale au vorbit și ei despre necesitatea regionalizării instituțiilor medicale din țară. „Spitalele din Republica Moldova au nevoie de o reformă. Ar fi bine să regionalizăm serviciile și să creăm altele noi, de care oamenii au nevoie, cum ar fi cele de îngrijire cronică, reabilitare, îngrijire paliativă”, a declarat directorul Spitalului raional Nisporeni, Lidia Crăciun. 

 

 

 

Dialogul de politici a continuat la 6 decembrie 2019 cu discuții în grupul tehnic privind guvernarea sistemului de sănătate, pentru a seta rolul fiecărui actor în acest proces și planul de acțiuni pentru definitivarea viitoarei strategii.