A A A

 

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2020, aprobat de Parlament în prima lectură

Bugetul asigurărilor sociale de stat pentru 2020 se estimează la 23,4 miliarde de lei, cu nouă procente sau cu 2 miliarde 600 de milioane de lei mai mare decât în 2019. Mai mult de jumătate de miliard va fi alocat pentru achitarea pensiilor. Aproape trei miliarde de lei vor fi direcționate spre plata indemnizațiilor pentru persoanele cu dizabilităţi, iar 2,4 miliarde sunt prevăzute pentru susținerea familiilor sărace. 

 

Volumul cheltuielilor a fost determinat în baza prevederilor legale cu aplicarea indicatorilor macroeconomici, prognozați de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii, precum şi de următoarele măsuri noi de politică:

 

- revizuirea, începând cu 1 iulie 2020, a perioadelor de reexaminare a pensiilor pentru limită de vârstă, eșalonat în raport cu stagiul de cotizare cumulat după realizarea dreptului la pensie. Revizuirea pensiilor va fi finalizată în anul 2023, cu 4 ani mai devreme comparativ cu prevederile legislației în vigoare;

 

- majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, cu 200 lei (de la 100 lei - la 300 lei) a cuantumului alocației lunare de stat pentru beneficiarii din rândul participanților la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale şi independenței Republicii Moldova, la acțiunile de luptă din Afganistan şi pe teritoriile altor state;

 

- extinderea, începând cu 1 ianuarie 2020, a dreptului la alocație lunară de stat în cuantum de 500 lei, victimelor reabilitate ale represiunilor politice, indiferent dacă persoanele sunt sau nu beneficiari de pensii sau alocații sociale de stat în sistemul național;

 

- majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a cuantumului alocațiilor sociale de stat persoanelor cu dizabilităţi severe, accentuate şi medii cu 40% din cuantumul pensiei minime de dizabilitate (de la 40% - la 80%), persoanelor vârstnice - cu 30 % din cuantumul pensiei minime pentru limită de vârstă (de la 20% - la 50;

 

- indexarea pensiilor de două ori pe an: la 1 aprilie şi la 1 octombrie;

 

- indexarea suplimentară va atrage majorarea alocației sociale de stat;

 

- indexarea mărimii integrale a pensiilor unor categorii de beneficiari: pensiile unor categorii de angajați din domeniul culturii, funcționari publici etc.;

 

- majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a pensiei de urmaș copiilor până la vârsta de 23 de ani, de la 50% până la 75%.

 

- modificarea modului de determinare a venitului mediu lunar asigurat pentru calcularea perioadei necontributive de îngrijire a unui copil până la vârsta de 3 ani, inclusă în calculul pensiei prin utilizarea salariului mediu lunar pe țară la data calculării pensiei în loc de salariul minim pe țară;

 

- acordarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a indemnizației lunare soțului supraviețuitor, în cazul decesului asiguratului, beneficiar al dreptului la pensie pentru limită de vârstă, într-un termen mai mic de 5 ani de la data obținerii acestui drept;

 

- stabilirea pensiei de dizabilitate severă, beneficiarilor care au acumulat un stagiu minim contributiv de 2 ani, indiferent de vârstă;

 

-  majorarea, începând cu 1 ianuarie 2020, a cuantumului alocației sociale de stat persoanelor cu dizabilităţi severe până la vârsta de 23 de ani de la 40% până la 100%;

 

- acordarea suportului unic în cuantum de 700 lei beneficiarilor de pensii şi alocații sociale de stat, cuantumul cărora nu depășește 2000 lei;

 

Totodată, Paramentul a aprobat, în prima lectură, şi veniturile și cheltuielile fondurilor de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru 2020 în sumă de 8 miliarde 383 de milioane de lei. Este prognozată majorarea veniturilor cu 14,4% şi a cheltuielilor cu 11,4%, comparativ cu 2019. Potrivit documentului, prima de asigurare obligatorie de asistență va rămâne la nivelul anilor 2014-2019, de 4 056 lei. De asemenea, vor fi menținute reducerile anterioare în cazul achitării poliței medicale în termen de până la 31 martie 2020.