A A A

 

Codul Muncii ar putea fi completat și modificat

Proiectul de lege pentru modificarea Codului Muncii al Republicii Moldova este elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în colaborare cu Confederația Națională a Patronatului, Confederația Națională a Sindicatelor și Inspectoratul de Stat al Muncii. Documentul conține propuneri de modificare a Codului muncii care, în mare parte, constituie obiectul unui compromis dintre partenerii sociali atins în cadrul a 13 ședințe a grupului de lucru.

 

Proiectul de lege prevede modificarea a peste 30 articole ale Codului, cu referire la:

 

- concretizarea și îmbunătățirea conținutului normativ al unor norme juridice;

 

- instituirea Registrului electronic al angajaților, în contextul excluderii carnetelor de muncă;

 

- asigurarea posibilității de aplicare a programelor flexibile de muncă;

 

- acordarea dreptului de a recompensa orele de muncă suplimentară cu ore libere;

 

- asigurarea aplicării corecte și uniforme a prevederilor Codului muncii;

 

- scutirea angajaților de obligativitatea de a prezenta, la momentul angajării, a unor documente improprii pentru angajator;

 

- asigurarea respectării drepturilor și intereselor salariaților pe domeniul securității și sănătății în muncă;

 

- realizarea dreptului angajatorului să transfere temporar salariatul, cu acordul scris al acestuia, la o altă muncă în cadrul aceleiași unități, cu păstrarea locului de muncă de bază;

 

- aducerea în concordanță a unor prevederi din Codul muncii cu prevederile Codului educației;

 

- asigurarea dreptului conducătorului unității de a transfera unele zile de repaus (de lucru) în alte zile;

 

- acordarea dreptului salariatului care intenționează să adopte un copil să solicite concediu neplătit pe o durată de cel mult 90 zile.

 

Aprobarea proiectului de lege nu necesită cheltuieli suplimentare din bugetul de stat. Resurse financiare, neestimate deocamdată, vor fi necesare pentru elaborarea Registrului electronic al angajaților. Rezultatele expertizei anticorupție și juridice vor fi incluse în sinteză după recepționarea raportului CNA și a avizului Ministerului Justiției. În prezent documentul este supus consultărilor publice.