A A A

 

„O singură sănătate” - genericul Congresului național al specialiștilor din sănătatea publică

Situația și tendințele bolilor transmisibile și netransmisibile, rezistența antimicrobiană şi infecțiile asociate asistenței medicale, vaccinarea, factorii de risc și promovarea sănătății au constituit câteva dintre subiectele de pe agenda celui de-al VIII-lea Congres național al specialiștilor din domeniul sănătății publice și managementului sanitar. Evenimentul a fost organizat în perioada 24-25 octombrie 2019, de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Agenția Națională pentru Sănătate Publică, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu", Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și asociațiile de profil.

 

 

 

Secretarul de Stat al Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Alexandru Voloc, a menţionat în deschiderea evenimentului că sănătatea publică şi managementul sanitar sunt domenii prioritare în dezvoltarea sistemului de sănătate din Republica Moldova și a venit cu asigurări de susținere în continuarea reformelor din acest domeniu, subliniind că rezoluția Congresului, în care se vor regăsi toate problemele stringente identificate și recomandările pentru transformarea eficientă a serviciului de sănătate publică, va fi analizată minuțios de echipa ministerială. 

 

 

Proiectul „Viața sănătoasă: reducerea poverii bolilor netransmisibile” a susținut o sesiune de prezentare a realizărilor sale. Manfred Zahorka, reprezentatul agenției de implementare a Proiectului „Viață sănătoasă” a prezentat delegaților forumului premisele, principiile și abordările Proiectului care se implementează în 10 raioane-pilot: Briceni, Edineț, Fălești, Ungheni, Orhei, Criuleni, Ștefan Vodă, Cahul, Taraclia și Vulcănești. „Îmbătrânirea populației și creșterea incidenței bolilor netransmisibile în rândurile populației adulte sunt provocările care afectează Republica Moldova tot mai mult. De aceea, Proiectul „Viață sănătoasă”, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și implementat de Institutul Tropical și de Sănătate Publică și-a propus să îmbunătățească starea sănătății și nivelul bunăstării populației Republicii Moldova în special în zonele rurale, prin reducerea poverii acestor boli.”

 

 

La rândul său, lidera de echipă, Ala Curteanu a menționat: „Activitățile implementate timp de trei ani s-au bazat pe abordarea intersectorială și integrată a serviciilor, centrate pe necesitățile persoanelor.” Astfel, direcțiile de bază se referă la ameliorarea calității în asistența medicală primară pentru pacienții cu boli netransmisibile; pilotarea planurilor de integrare a serviciilor medico-sociale și nevoi speciale; promovarea sănătății pentru prevenirea bolilor netransmisibile; mobilizarea comunității în scopul cunoașterii factorilor de risc și schimbării comportamentului, inclusiv prin implicarea activă a administrației publice-locale în rezolvarea problemelor de sănătate a populației.

 

 

La deschiderea evenimentului, Igor Pokanevych, reprezentantul OMS în Republica Moldova a punctat: „Este foarte important ca participanții la Congres să conștientizeze gravitatea problemelor actuale cu care se confruntă sistemele de sănătate din mai multe țări și în rezultatul acestui eveniment să avem mai multe inițiative care ar facilita dezvoltarea de programe în domeniul sănătății publice. Actualmente, ministerul de resort elaborează Strategia de dezvoltare a sistemului de sănătate până în anul 2030 și e cazul ca fiecare să contribuie pe segmentul său de activitate”. 

 

 

Congresul național al specialiștilor din domeniul sănătății publice și managementului sanitar a întrunit circa 160 de participanți, printre care experți din Norvegia, Ungaria, România, Ucraina, Tadjikistan, Federaţia Rusă, parteneri externi și membri ai Societății igieniștilor, Societății epidemiologilor și microbiologilor, Societății specialiștilor în managementul sanitar și ai Asociației obștești „Economie, Management și Psihologie în Medicină”.