A A A

 

Prioritățile secretarilor de stat

 

Își propun să reorganizeze şi să eficientizeze activitatea ministerului, dar şi a instituţiilor subordonate, să stabilească parteneriate cu alte state, să îmbunătăţească serviciile sociale și cele medicale. Este vorba despre cei trei secretari de stat ai Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale: Ion Dodon, Alexandru Voloc și Artiom Sîci. Chiar dacă sunt responsabili de domenii diferite, îi unește dorința de a produce o schimbare. 

 

 

 

 

Ion Dodon, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

 

 

A absolvit Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de drept și are studii de masterat la Academia de Administrare Publică. De asemenea, mai deține titlurile de master în sănătatea publică și de doctor în drept. În perioada 2007-2010 a fost consultant principal în aparatul Guvernului, apoi șeful Direcției cooperare juridică internațională de la Ministerul Justiției, iar ulterior, șeful Direcției Juridică și Secretariat la Ministerul Sănătății și Protecției Sociale. Între 2002 şi 2003 a muncit în calitate de consultant-jurist la Ministerul Sănătății. Totodată, Ion Dodon a activat în calitate de lector la Universitatea de Stat din Moldova, la USMF „Nicolae Testemiţanu” şi Şcoala de Management în Sănătate Publică. 

 

 

 

 

Alexandru Voloc, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

 

 

A absolvit Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” și Școala de sănătate publică a Universității Harvard. Totodată, a lucrat în calitate de director de programe de sănătate în Ucraina și a pledat pentru implementarea mai multor reforme în domeniul sănătății. Între 2014-2019 a făcut parte din mai multe grupuri de lucru în Ucraina responsabile de reformarea și dezvoltarea sistemului de transfuzie a sângelui, combaterea HIV/SIDA și a altor maladii. 

 

 

 

 

Artiom Sîci, secretar de stat, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale

 

 

Este absolvent al Universității de Stat din Moldova. Și-a făcut masteratul la facultatea de drept de la USM și a finalizat un program de master la Universitatea de Drept din Moscova. A activat în Asociația Internațională a Fondurilor de Pensii și Sociale și a lucrat pe parcursul mai multor ani ca specialist în protecția socială la Organizația Internațională a Muncii în oficiul pentru Europa de Est și Asia Centrală, fiind responsabil de politicile sociale pentru Tadjikistan, Federația Rusă, Ungaria și Elveția.

 

 

Ce v-a determinat să acceptați provocarea de a lucra la minister?

 

 

Ion Dodon: Am decis să lucrez în minister deoarece am considerat că este necesar să fac ceva pentru societatea noastră, să mă implic mai activ pentru a îmbunătăți situaţia din domeniul social şi medical.

 

 

 

 

Alexandru Voloc: Schimbările din Guvernul Republicii Moldova au creat posibilități de alăturare la noua echipă de guvernare. Am considerat că experiența pe care am acumulat-o  mai bine de 15 ani de lucru în sectorul medical public, privat, guvernamental și recent neguvernamental în afara ţării poate fi de folos acasă, atât pentru activitatea mea în Moldova, cât și pentru echipa ministrului Ala Nemerenco în promovarea noilor reforme în sănătate.

 

 

Artiom Sîci: Mi-am dorit să contribui la îmbunătățirea nivelului de trai din țara noastră, mai ales a oamenilor nevoiași, care trec prin perioade dificile. Datorită experienței mele și activității în cadrul Organizației Internaționale a Muncii, nu în ultimul rând, mi-am propus să contribui la dezvoltarea unui sistem de protecție socială de calitate și eficient. 

 

 

 

 

Sarcinile unui secretar de stat sunt destul de complexe. Cu ce impedimente v-ați confruntat până acum?

 

 

Ion Dodon: A fost relativ ușor să mă reintegrez în echipa Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, pentru că anterior am mai activat aici. Totuși, lucrurile au evoluat puțin. Volumul și cantitatea de informaţie este mult mai mare şi mai greu de asimilat. Specialiştii sunt nerăbdători să primească datele de care au nevoie sau își doresc să le soluţionezi problemele cât mai repede, dar în realitate lucrurile nu sunt atât de simple cum par.

 

 

 

 

Alexandru Voloc: Obstacolele pot și trebuie privite drept niște încercări, fără de care nu se produce nici o avansare. Mă străduiesc anume așa să privesc sarcinile complexe, aplicând principiul „abordării de apreciere”, adică pozitive. Desigur, e mai greu să treci peste scepticismul și pasivitatea observată la unii parteneri de lucru sau să ignori critica parvenită chiar în primele zile de lucru. Totul e explicabil și o critică constructivă, mai ales care vine împreună cu propuneri de ameliorare, este chiar binevenită.

 

 

 

 

Artiom Sîci: În cadrul oricărei activități profesionale există impedimente și obstacole. Munca în cadrul unei instituții guvernamentale nu este o excepție. Mă interesează mai puțin impedimentele instituționale și interne: mă concentrez mai mult pe problemele sociale ale oamenilor, căci acestea reprezintă probleme naționale cu adevărat, care necesită soluționare. Dar și chestiunile instituționale trebuie abordate cu atenție și profesionalism.

 

 

Ce priorități aveți pentru următoarea perioadă?

 

 

Ion Dodon: Simt necesitatea de a face lucrurile puțin mai clare, astfel încât angajații ministerului să-și cunoască mai bine atribuțiile, să existe o colaborare mai eficientă între ei. Vreau să contribui la elaborarea unui mecanism prin care ministerul să se ocupe de elaborarea politicilor și de monitorizarea implementării acestora. În domeniul raporturilor de muncă au fost deja unele iniţiative de modificare a Codului Muncii, care au menirea de a motiva antreprenorii să semneze contracte de muncă cu angajaţii, pentru a reduce munca la negru. Totodată, noile modificări le oferă mai multe pârghii angajatorilor prin care pot să le solicite salariaţilor să-şi îndeplinească obligațiile, iar angajaţii să se simtă protejaţi. În domeniul migrației ne propunem să elaborăm o lege care să reglementeze activitatea agențiilor private pentru ocuparea forței de muncă, pentru ca moldovenii care muncesc peste hotare să se bucure de o mai bună protecţie juridică, atât în țara în care activează, cât și la reîntoarcerea în Moldova. Totodată, ne propunem să dezvoltăm relațiile bilaterale cu statele în care cetățenii noștri activează. În domeniul demografic este mult mai dificil de intervenit, pentru că depinde foarte mult de politica generală a statului și de starea economică. Elaborăm acum un studiu, cu ajutorul Fondului ONU pentru Populație, prin care vom analiza relațiile dintre generații, cele interfamiliale și relațiile de gen. În baza concluziilor, ne propunem să elaborăm ulterior politici în domeniul demografic. 

 

 

Alexandru Voloc: Îmi propun, în primul rând, reorganizarea și eficientizarea activității Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică. O altă prioritate este coordonarea asistenței tehnice internaționale și eficientizarea suportului internațional în domeniul sănătății, pentru a evita dublările și de a acoperi necesitățile. Voi acorda în continuare asistență în inițiativele ministrului de reorganizare a serviciului medical spitalicesc.

 

 

 

 

Artiom Sîci: În ultimii ani, în Moldova, în domeniul politicilor sociale au fost realizate un șir de reforme, atât în scopul adaptării sistemului social la noile condiții și provocări (deficitul bugetar, emigrația intensivă, economia informală, îmbătrânirea populației etc.), cât și ridicării nivelului de trai al populației, în special a acelor categorii de oameni care se confruntă cu riscuri sociale (îmbătrânire, dezabilitate, boală, traume la locul de muncă, șomaj și sărăcie) și trec prin perioade de dificultate social-economică. În pofida măsurile întreprinse, problemele abordate în cadrul reformelor rămân acute și în prezent: pensiile și indemnizațiile sunt mici, accesul la serviciile sociale este limitat sau lipsește cu desăvârșire. Așteptările oamenilor la protecție socială calitativă, ce ar permite un mod de viață decent, s-au egalat cu zero. Cetățenii pleacă din țară, cei care rămân nu participă în economia formală. Toate acestea influențează negativ bunăstarea populației și dezvoltarea sistemului protecției sociale. Reieșind din această situație, am stabilit mai multe priorități. În primul rând, să ridicăm considerabil mărimea pensiilor, indemnizațiilor și calitatea serviciilor sociale. De asemenea, e nevoie de a îmbunătăți condițiile de muncă a specialiștilor din protecția socială, pentru că ei reprezintă nucleul acestui sistem, demonstrând devotament zi de zi. Totodată, e important să ajustăm sistemul protecției sociale și să elaborăm o strategie bine gândită de scurtă și lungă durată, pentru ca actualele și viitoarele generații să beneficieze de un sistem social de calitate, care să funcționeze în interesul oamenilor, și nu invers.