A A A

 

Suport pentru participarea Moldovei în programele UE și promovarea egalității de gen

10,7 milioane de euro pentru promovarea egalităţii de gen, drepturile femeilor şi combaterea violenţei domestice reprezintă valoarea bugetului acordat ţării noastre prin proiectul „Suport pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova -Uniunea Europeană”, aprobat în iulie 2019.

 

Proiectul de hotărâre privind ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Comisia Europeană a fost avizat pozitiv de cabinetul de miniştri. Documentul oferă suport pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE. Asistența va sprijini participarea Moldovei la multiple programele UE. Totodată, documentul are menirea de a promova egalitatea de gen și abilitarea femeilor prin implementarea consolidată a integrării perspectivei de gen în politicile publice locale, precum și combaterea violenței domestice care afectează femeile și copii. Acțiunea urmărește, de asemenea, să ajute Guvernul și autorităților publice locale să ofere servicii mai bune pentru victimele violenței.

 

„Acordul este finanţat din bugetul Uniunii Europene prin instrumentul european de vecinătate şi are drept obiective specifice susţinerea financiară pentru participarea Moldovei la diferite programe europene de instruire, precum „Orizont 2020”, COSME, „Europa creativă”, Erasmus + și „Sănătate pentru creștere economică”. Finanţările nerambursabile vor fi oferite organizaţiilor societăţii civile, astfel încât acestea să poată implementa diferse acţiuni la nivel local”, a declarat ministrul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Ala Nemerenco. Din bugetul total, contribuţia Comisiei Europene este de 9 milioane 250 de mii de euro.