A A A

 

Politici salariale

Direcția politici salariale are misiunea de a elabora, promova și realiza politici naționale în domeniul remunerării muncii.

 

Direcției politici salariale îi revin următoarele funcții de bază:

 

a) elaborarea și promovarea politicii naționale în domeniul remunerării muncii cu stabilirea obiectivelor strategice de dezvoltare;

 

b) asigurarea cadrului normativ necesar pentru realizarea obiectivelor strategice în domeniul său de activitate, precum și a compatibilității acestuia cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și cu legislația comunitară;

 

c) planificarea strategică, analiza, monitorizarea și evaluarea politicii elaborate, examinarea multilaterală a impactului social, economic și financiar a acestuia;

 

d) asigurarea corespunderii politicii elaborate cu strategiile și programele naționale și acordarea politicii existente la prioritățile și necesitățile de integrare europeană;

 

e) coordonarea și asigurarea realizării politicii, strategiilor și programelor în domeniul remunerării muncii la nivel național și local prin prisma colaborării cu reprezentanții autorităților publice centrale și locale , ai societății civile, precum și cu mass-media din republică.