Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Gender equality

Ministerul are următoarele atribuţii:

 

În domeniul asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii  violenţei în familie şi a traficului de fiinţe umane: 

 

    1) elaborează şi perfecţionează cadrul normativ în domeniile egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în baza de gen, traficului de fiinţe umane;

    2) promovează valorile familiale axate pe respectarea principiilor drepturilor egale şi comportamentului nonviolent;  

    3) elaborează şi promovează standardele minime de calitate pentru toate tipurile de servicii sociale adresate victimelor violenţei în familie, agresorilor şi victimelor traficului de fiinţe umane;

    4) acordă suport metodologic în crearea serviciilor adresate victimelor violenţei în familie, agresorilor şi victimelor traficului de fiinţe umane în cadrul sistemului integrat de servicii sociale; 

    5) monitorizează implementarea prevederilor legislaţiei în domeniile vizate,  realizarea programelor, măsurilor, activităţilor în vederea promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în bază de gen, traficului de fiinţe umane;

    6) coordonează activităţile unităţilor gender din cadrul autorităţilor publice centrale şi locale în vederea asigurării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în bază de gen;

    7) acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială, precum şi  ONG-urilor cu competenţe în domeniile vizate;

    8) creează parteneriate sociale în vederea coordonării, în comun cu autorităţile publice centrale şi locale, cu organizaţiile  neguvernamentale şi organismele internaţionale, în scopul elaborării, realizării şi monitorizării  politicilor în domeniile promovării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, prevenirii violenţei în familie şi în baza de gen, traficului de fiinţe umane;

    9) identifică necesitatea efectuării studiilor analitice în domeniile vizate; 

    10) asigură, în comun cu Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, repatrierea şi protecţia adulţilor victime ale traficului de fiinţe umane, traficului ilegal de migranţi şi a migranţilor aflaţi în dificultate;

    11) coordonează organizarea şi desfăşurarea campaniilor informaţionale şi tematice în domeniile vizate;

    12) elaborează rapoarte naţionale periodice privind respectarea prevederilor Convenţiei asupra eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei (CEDAW), precum şi rapoarte sectoriale la tratatele internaţionale pe domeniile de activitate.