Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Social assistance policies

Ministerul are următoarele atribuţii:

 

În domeniul asistenţei sociale: 

 

    1) elaborează şi perfectează cadrul normativ în domeniul asistenţei sociale;

    2) coordonează funcţionarea sistemului naţional de asistenţă socială; 

    3) dezvoltă un sistem coerent de programe, măsuri, activităţi de suport şi protecţie a persoanelor defavorizate; 

    4) dezvoltă Programul „Ajutor Social;

    5) evaluează impactul politicii în domeniul asistenţei sociale în vederea reformării şi eficientizării acordării prestaţiilor sociale şi sporirii accesului la servicii sociale de calitate; 

    6) elaborează standarde minime de calitate pentru serviciile sociale;

    7) monitorizează sistemul integrat de servicii sociale şi acordă asistenţă metodologică în vederea dezvoltării acestuia; 

    8) dezvoltă Sistemul informaţional automatizat „Asistenţa Socială”

    9) asigură inspectarea calităţii serviciilor sociale acordate de prestatori, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi tipul de subordonare administrativă, prin intermediul Inspecţiei Sociale; 

    10) deţine evidenţa serviciilor şi a prestaţiilor de asistenţă socială;

    11) coordonează procesul de acreditate a prestatorilor de servicii sociale, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi tipul de subordonare administrativă, prin intermediul Consiliului naţional de acreditare a prestatorilor de servicii sociale;

    12) identifică necesităţile de formare profesională a personalului angajat în sistemul de asistenţă socială şi participă la consolidarea capacităţilor profesionale ale acestuia; 

    13) monitorizează stabilirea ajutorului social şi a ajutorului pentru perioada rece a anului prin intermediul Inspecţiei Sociale;

    14) acordă asistenţă metodologică structurilor teritoriale de asistenţă socială;

    15) creează parteneriate sociale cu organizaţiile neguvernamentale în vederea implementării programelor în domeniul asistenţei sociale.