Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Labor relations and Social partnership

Sarcinile principale ale Direcţiei sunt:

 

a) perfecţionarea legislaţiei muncii în vigoare şi ajustarea acesteia la standardele internaționale;

 

b) elaborarea şi avizarea proiectelor de acte normative în domeniul raporturilor de muncă și al parteneriatului social;

 

c) dirijarea metodologică a aplicării legislaţiei muncii;

 

d) propagarea legislaţiei muncii în vigoare;

 

e) prezentarea propunerilor privind ratificarea sau denunţarea Convenţiilor Organizaţiei Internaţionale a Muncii;

 

f) întocmirea rapoartelor iniţiale şi periodice la Convenţiile Organizaţiei Internaţionale a Muncii ratificate de Republica Moldova;

 

g) examinarea petiţiilor şi adresărilor parvenite de la cetăţeni, unităţile economice şi autorităţile publice centrale şi locale și acordarea explicaţiilor juridice respective;

 

h) examinarea contestaţiilor depuse împotriva măsurilor aplicate de Inspectoratul de Stat al Muncii.