Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Employment policies

Direcția politici ocupaționale este o subdiviziune care are ca scop elaborarea politicii de stat în domeniul ocupării forței de muncă, în special:

 

a) elaborarea și promovarea măsurilor de susținere a ocupării forței de muncă, ținîndu-se cont de tendințele și provocările pieței muncii, precum și necesitățile individuale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

 

b) stabilirea reglementărilor referitor la modul de înregistrare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, modul de stabilire a statutului de șomer, modul de calculare și plată a ajutorului de șomaj;

 

c) dezvoltarea sistemelor de analiză și informare a pieței muncii;

 

d) coordonarea procesului de elaborare a standardelor ocupaționale și activității comitetelor sectoriale ca structuri tripartite care reprezintă o platformă de comunicare între guvernul, patronatele și sindicatele privind formarea profesională în sectorul economic respectiv.

 

Standarte ocupaționale

Lista Comitetelor sectoriale

Raportul de evaluare privind gradul de implementare al Strategiei Naţionale privind Politicile de Ocupare a Forţei de Muncă pe anii 2007-2015