Government of Republic of Moldova

Ministry of Health, Labour and Social Protection

A A A

Residential Rehabilitation institutions’ Service

Serviciile sociale rezidenţiale constituie o parte componentă a sistemului de asistenţă socială. Prin esenţă ele continuă a fi una dintre cele mai solicitate și costisitoare forme de îngrijire, prin care se acordă protecţie persoanelor în etate și persoanelor cu dizabilităţi care, din cauza anumitor circumstanţe, sunt limitate în posibilităţile de participare la viaţa socială în aceeași măsură cu alte persoane.

 

Conform anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 691 din 17 noiembrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii Protecției Sociale și Familiei, structurii și efectivului limită ale aparatului central al acestuia, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei este coordonator şi asigură buna funcţionare a 6 instituţii sociale rezidențiale pentru adulți: 2 instituții pentru persoane în etate şi persoane adulte cu dizabilităţi fizice (profil somatic), amplasate în municipiul Chișinău și raionul Dubăsari şi 4 instituții pentru persoane adulte cu dizabilităţi psihosociale (profil psihoneurologic), amplasate în municipiul Bălți, satul Cocieri raionul Dubăsari, comuna Bădiceni raionul Soroca și satul Brînzeni raionul Edineț.

 

Instituțiile rezidenţiale subordonate ministerului sunt instituții prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă și oferă beneficiarilor săi, în conformitate cu necesităţile speciale şi particularităţile de dezvoltare individuală, protecţie socială prin prestarea de servicii socio-medicale, plasament temporar sau de lungă durată, îngrijire, alimentaţie, asigurare cu îmbrăcăminte şi încălţăminte, terapie ocupaţională, activităţi culturale, kinetoterapie, asistenţă medicală etc. Capacitatea instituțiilor subordonate per ansamblu constituie 2125 paturi, dintre care 1665 aparțin internatelor psihoneurologice.

 

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odessa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă, aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei.

 

Biletele de reabilitare/recuperare în centrele nominalizate se eliberează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 372 din 6 mai 2010, „pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă şi persoanelor cu dizabilităţi”.

 

Centrul „Speranţa” din or. Vadul lui Vodă este specializat în profilaxia, tratarea şi reabilitarea bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare, nevroze cu dereglări funcţionale ale sistemului cardiovascular, osteocondroze ale coloanei vertebrale, osteoartroze deformante primare, patologii neurologice, paralizii cerebrale.

 

Centrul „Victoria” din or. Sergheevca este specializat în profilaxia și tratarea aparatului locomotor, tulburărilor metabolice, genitale, sistemului cardiovascular şi bolilor specifice a sistemului respirator. Beneficiază de bilete de reabilitare/recuperare, în condiţiile Regulamentului, persoanele în vârstă şi cu dizabilităţi de la vârsta de 18 ani, domiciliate pe teritoriul Republicii Moldova în condițiile legii, aflate în evidenţa direcţiilor/secţiilor teritoriale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

 

Serviciul instituții rezidențiale și reabilitare, responsabil de acest domeniu are următoarele atribuții:

 

− Monitorizarea activităţii instituţiilor rezidenţiale şi celor de reabilitare/recuperare a persoanelor în vârstă şi cu dizabilităţi din subordinea Ministerului;

− Examinarea şi soluţionarea demersurilor şi petiţiilor conform legislaţiei în vigoare;

− Acordarea suportului metodologic structurilor teritoriale de asistenţă socială în vederea eficientizării procesului de asistenţă;

− Susţinerea metodologică a dezvoltării acţiunilor comunitare axate pe prevenirea instituționalizării, în vederea menţinerii beneficiarilor în mediul familial sau comunitar;

− Analiza, selectarea şi evidenţa potenţialilor beneficiari de servicii sociale rezidenţiale în corespundere cu criteriile de eligibilitate;

− Elaborarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale cu specializare înaltă;

− Participarea la procesul de monitorizare a respectării standardelor minime de calitate de către prestatorii de servicii sociale cu specializare înaltă;

− Coordonarea implementării reformei de dezinstituționalizare a beneficiarilor plasați în instituţiile de asistenţă socială prestatoare de servicii sociale cu specializare înaltă, în care Ministerul exercită calitatea de fondator;

− Participarea la realizarea programelor în parteneriat cu organismele şi instituţiile naţionale şi internaţionale în domeniul asistenţei sociale;

− Dezvoltarea parteneriatului cu organizațiile neguvernamentale și internaționale, în domeniile de competență ale Serviciului;

− Distribuirea structurilor teritoriale de asistenţă socială a biletelor de reabilitare/recuperare, precum şi monitorizarea valorificării acestora.